Regionet Leuven

Regionet als strategisch project


Sinds 2014 brengt Regionet Leuven verschillende besturen in de regio Leuven rond de tafel voor een verregaande afstemming tussen een duurzaam ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid te komen.

Het project ontstond uit een ruimtelijk-technisch haalbaarheidsonderzoek dat werd uitgewerkt door BUUR in samenwerking met verschillende universiteiten. Meer informatie hierover lees je op de website van BUUR.

Regionet Leuven is een strategisch project. Dat wil zeggen dat we met dit project effectief problemen willen aanpakken en inspelen op kansen. Zo willen we met al onze partners tot een gezamenlijke visie komen en het samen eens worden over wat we concreet kunnen doen.

  • We werken aan een visie op lange termijn. We vertrekken niet van een wit blad, maar we bouwen voort op de regionale gebiedsvisie Regionet Leuven en het draagvlak dat daarvoor bestaat bij de betrokken partners en besturen.
  • We brengen expliciet in beeld waar de huidige bestuurlijke of budgettaire context de uitvoering van die visie in de weg staat.
  • We engageren actoren in het lopende ruimtelijke plannings- en besluitvormingsproces. Dat moet leiden naar overeenkomsten over concrete programma‚Äôs, acties en projecten binnen budgettaire mogelijkheden en marges.
  • We voeren concrete en haalbare projecten die binnen onze toekomstvisie passen op korte termijn uit.

In de toekomst willen we ook inzetten op een mental-shift naar een duurzame mobiliteitsgedreven ruimtelijke ontwikkeling bij de bredere bevolking. Dat zullen we doen we door de inwoners actief te betrekken, en hen een belangrijke en actieve rol te geven in het proces.