Regionet Leuven

Waarom moeten we nu in actie schieten?


Nú de uitdagingen van de toekomst aanpakken, dat is wat we met Regionet doen. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat we straks met z’n allen van een aangename, bereikbare, veilige en gezonde regio kunnen genieten. Maar de uitdagingen waar we voor staan zijn niet min.

Binnenkort staan we allemaal stil / We zijn te afhankelijk van de auto

Aanschuiven op de Aarschotsesteenweg, stilstaand verkeer op de Diestsesteenweg, … Wie zich dagelijks met de auto verplaatst weet het: de files groeien aan. Met meer dan een derde van de inwoners die buiten de steden en de dorpskernen woont, hoeft dat niet te verbazen. Wie gaat winkelen, sporten, werken, … is vaak aangewezen op de auto.

Daarnaast zijn er de dagelijkse woon-werkverplaatsingen naar onze regio. Van het jaar 2000 tot nu is het aantal jobs in de Leuvense kenniseconomie en de regio rond de luchthaven van Zaventem met 50% gestegen. En we verwachten een verdere stijging. Dat betekent ook dat er in de toekomst nog meer mensen zich richting onze regio zullen verplaatsen of dichter bij hun werkplek zullen komen wonen.

Het aantal inwoners in onze regio stijgt

Tegen 2035 verwachten we dat er in onze regio minstens 50.000 extra inwoners bij komen. Bovendien zijn er meer en meer kleine huishoudens van 1 of 2 personen. Ook het aantal senioren dat een aangepaste woning zoekt, stijgt. Naast de nood aan meer woningen, is er dus ook nood aan andere woningen. Want nu dreigt er een overaanbod te komen aan grondgebonden eengezinswoningen .

Onze open ruimte is bedreigd

60% van de bouwgronden in onze regio ligt buiten de dorpskernen en steden.

Hoe meer die gronden bebouwd worden, hoe meer open ruimte er verloren gaat. Het open landschap wordt ingepalmd, er is minder bos, er kan minder regenwater in de bodem sijpelen omdat die is volgebouwd, er is minder natuur waarin je tot rust kan komen en even ontspannen, …

Zo snel mogelijk klimaatneutraal

De provincie Vlaams-Brabant en de steden en gemeenten in de regio Leuven werken samen met heel wat actoren aan een klimaatneutrale toekomst. Willen we die doelstelling halen, dan is anders wonen en anders verplaatsen een must. Dan kiezen we beter voor energiezuinig, compact en dichter bij elkaar wonen dan voor verspreide, alleenstaande woningen. Dan vermijden we liefst dat de CO2-uitstoot door de vele verplaatsingen van zowel inwoners als de transportsector de hoogte in gaat. En dan houden we best ruimte over voor de bouw van bijvoorbeeld windmolens.