Regionet Leuven

Wat willen we doen?


De regio Leuven is een aantrekkelijke, dynamische regio in volle bloei. Het aantal inwoners stijgt, de economische bedrijvigheid en kenniseconomie groeien. De keerzijde daarvan is dat de leefbaarheid en bereikbaarheid van onze regio onder hoge druk staan. Bovendien is een groot deel van de bevolking buiten de steden en dorpskernen aangewezen op de auto om op het werk of bij voorzieningen te geraken. Dat zorgt meer en meer voor overvolle wegen en moeilijk bereikbare voorzieningen. Met Regionet Leuven willen we die druk doen afnemen en de resterende open ruimte maximaal behouden.

We maken inwoners minder afhankelijk van de auto door zowel een netwerk voor hoogwaardig openbaar vervoer als een kwaliteitsvol fietsnetwerk uit te bouwen. Tegelijk concentreren we het grootste deel van de nieuwe woningen, werkplekken en voorzieningen in de steden en de goed bereikbare dorpskernen. Ongepaste ontwikkelingen buiten de kernen gaan we tegen.

Regionet Leuven is een strategisch project. Binnen dit project werken verschillende partners samen aan een visie voor de regio op lange termijn. Daarnaast engageren we ons om actie te ondernemen en projecten uit te voeren om deze visie waar te maken.

We werken nauw samen met de Vervoerregio Leuven. Samen vormen we een sterke tandem om de uitdagingen in onze regio aan te pakken.