Regionet Leuven

mobipunt_test


Waarom de provincie in 2019 een project rond mobipunten opstartte? Duurzame mobiliteit is een thema dat ons allen aanbelangt en uitdaagt. Met het strategisch project Regionet Leuven werken we al enkele jaren aan het koppelen van mobiliteitsknooppunten aan nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Met de subsidieoproep lokale klimaatprojecten van het Departement Omgeving zagen we een opportuniteit voor een concreet project. De trein van Maak een mobiPunt! was vertrokken. Een gesubsidieerd project, een samenwerking tussen de Provincie Vlaams-Brabant, Interleuven, Mobipunt vzw en 8 gemeenten van de regio Leuven. 

Video 1 – Motivatie

Waarom zou jouw gemeente een mobipunt willen realiseren?

beknopte samenvatting van de video…..